Dream High

Go down

Dream High

Bài gửi by Admin on Thu Jun 02, 2011 3:53 pm

Tựa gốc : 드림하이
Tựa tiếng anh : Dream High
Thể loại : hài, âm nhạc, lãng mạn
Số tập dự kiến :
Đài phát : KBS
Thời gian phát sóng : 1/3/2011. Ngày phát sóng : thứ Hai và thứ Ba 21h55' (giờ địa phương)
Diễn viên: Bae Yong Joon, Park Jin Young, Kim Soo Hyun, Taecyeon, Suzy, Ham Eun Jung, Wooyoung, IUXem Online:

SD: http://krfilm.net/f/viewthread.php?tid=132541
HD: http://krfilm.net/f/viewthread.php?tid=142878

Download:


MEGASHARE.VN


Tập 1:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2888338

Tập 2:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2891075

Tập 3:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2903590
Or
http://share.megaplus.vn/dl.php/2903472
http://share.megaplus.vn/dl.php/2903470
http://share.megaplus.vn/dl.php/2903468
http://share.megaplus.vn/dl.php/2903463

Tập 4:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2904953

Tập 5:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2940123

Tập 6:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2940136

Tập 7:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2947795

Tập 8:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2967415

Tập 9:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2969891

Tập 10:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2970776
or
http://share.megaplus.vn/dl.php/2970778

Tập 11:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2970148

Tập 12:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2979251

Tập 13:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2979287

Tập 14:
share.vnn.vn dl.php 3134209

Tập 15:
share.vnn.vn dl.php 3134423

Tập 16 - End:
share.vnn.vn dl.php 3134205

Special Concert:
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8A8BCE7F401
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E7642439202
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BAF61EBE301
MEGAUPLOAD


Tập 1:
megaupload.com MDLIMJXL

Tập 2:
megaupload.com JUWQB6IP

Tập 3:
megaupload.com RAD88HZM

Tập 4:
megaupload.com 6MKRYZNY

Tập 5:
megaupload.com RJFAFMGY
or
megaupload.com JAL7EMR8

Tập 6:
megaupload.com E2CY422C

Tập 7:
megaupload.com V167U5X6

Tập 8:
megaupload.com TOP1SGJO
or
megaupload.com AQTCPR35

Tập 9:
megaupload.com O40EZUNP

Tập 10:
megaupload.com UMSSKZP4

Tập 11:
megaupload.com 9RDULD1H

Tập 12:
megaupload.com 5RBCVILL

Tập 13:
megaupload.com AOAAYSBN

Tập 14:
megaupload.com NMQ6R10V

Tập 15:
megaupload.com 4CEF9NSK

Tập 16 - End:
megaupload.com TUYMV2D8

Special Concert:
megaupload.com SRYLX5ZD
MEDIAFIRE


Tập 1:
mediafire.com ?or4en9yxsmy2mmw
mediafire.com ?64rrezt9vf9y8e6
mediafire.com ?mxhn1dst27b3se0

Tập 2:
mediafire.com ?84act4i3hjvmh53
mediafire.com ?ub5xd3a3s1jhd0d
mediafire.com ?2aucid8d9hbdsop

Tập 3:
mediafire.com ?3mcimhp4lynx2lh
mediafire.com ?h7zwindzurzs1h4
mediafire.com ?9pi06dmet8nai49
mediafire.com ?d1q7r66yzrnrgdk

Tập 4:
mediafire.com ?31czp710iwqv46k
mediafire.com ?hnn4s2wdzw9ufd9
mediafire.com ?qo01m8ohbr1u2m7

Tập 5:
mediafire.com ?0w2djq4z0vb5tdj
mediafire.com ?00caax8hm6jzz16
mediafire.com ?7x59a2n9loiiy1j
or
mediafire.com ?rs0cra9iapkowi1
mediafire.com ?pp99jonyd02x6mj
mediafire.com ?futb778k5u4845x

Tập 6:
mediafire.com ?haqs46qemh8cohu
mediafire.com ?jayypjachoab56v
mediafire.com ?5z411w7nybtn8dy

Tập 7:
mediafire.com ?6uv77p9uy8ndygm
mediafire.com ?4dsddpg3fjb3djd
mediafire.com ?4d781f41yw3moz4

Tập 8:
mediafire.com ?qn9wudpmx3w03ao
mediafire.com ?iku84o7gcnz1qo3
mediafire.com ?0ou7cruvyufdsr7

Tập 9:
mediafire.com ?5thd22dpd34ppx8
mediafire.com ?hptb92k9va72dr5
mediafire.com ?44t92sky1wko2kc

Tập 10:
mediafire.com ?jrby7y23wkmsr2v
mediafire.com ?2k8ccyvc9hcs6v3
mediafire.com ?kxtah3r860d923e
mediafire.com ?ub38iq8jpzb9hk8

Tập 11:
mediafire.com ?829z2css120tuyn
mediafire.com ?oaegcf7z2h18guw
mediafire.com ?bc9ejd2yeyfxrh3

Tập 12:
mediafire.com ?bw0r1ngzwa5mw14
mediafire.com ?e5df708qk4s7bti
mediafire.com ?95u7idu4kwi8v1z

Tập 13:
mediafire.com ?81samaua5b7lrr0
mediafire.com ?5ookvpumu8kqu4j
mediafire.com ?ph4js69e8hvi3jt

Tập 14:
mediafire.com ?v6j7rvspya6ikkl
mediafire.com ?o3g587g1s2bz8v9
mediafire.com ?84moqcwc30tn37a

Tập 15:
mediafire.com ?gw83iiw8r12b8g2
mediafire.com ?hdasjhucxcc17tt
mediafire.com ?x0ccaek1kkndekh

Tập 16 - End:
mediafire.com ?u3md921yple4fp1
mediafire.com ?3ewe7tdt8elt1kv
mediafire.com ?3mtmr1ogddcet0q

Special Concert:
mediafire.com ?io4ya7bp7qoin28
mediafire.com ?zyhbyukd6pgaeam
mediafire.com ?3smfafdm9suauqb
HD (720P)


MEGASHARE.VN


Tập 1:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2890567

Tập 2:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2891520

Tập 3:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2905609

Tập 4:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2916024

Tập 5:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2942701

Tập 6:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2942756

Tập 7:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2949746

Tập 8:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2968119

Tập 9:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2970877

Tập 10:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2970945

Tập 11:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2972423
http://share.megaplus.vn/dl.php/2972424

Tập 12:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2977270
http://share.megaplus.vn/dl.php/2977271

Tập 13:
http://share.megaplus.vn/dl.php/2986947
http://share.megaplus.vn/dl.php/2986948

Tập 14:
share.vnn.vn dl.php 3133769
share.vnn.vn dl.php 3133770

Tập 15:
share.vnn.vn dl.php 3133767
share.vnn.vn dl.php 3133768

Tập 16 - End:
http://share.megaplus.vn/dl.php/3138196
http://share.megaplus.vn/dl.php/3138197
MEGAUPLOAD


Tập 1:
megaupload.com QDT81MBJ

Tập 2:
megaupload.com CSE6MXFT

Tập 3:
megaupload.com 3JE6GC1H

Tập 4:
megaupload.com 8ME8HN9W

Tập 5:
megaupload.com IKFSOOBK
or
megaupload.com C8E7NXDH

Tập 6:
megaupload.com 9VIPBJXS

Tập 7:
megaupload.com INZWG8MT

Tập 8:
megaupload.com F056LBMO

Tập 9:
megaupload.com K6TQ5U44

Tập 10:
megaupload.com TTYASOBI

Tập 11:
megaupload.com USJXL0C8

Tập 12:
megaupload.com F06H0M00

Tập 13:
megaupload.com XGXI1NQN

Tập 14:
megaupload.com YSHZ1H9J

Tập 15:
megaupload.com 53801G57

Tập 16 - End:
megaupload.com UPCYD7QW


MEDIAFIRE


Tập 1:
mediafire.com ?p09aonc952h61pc
mediafire.com ?ir66tcxokl4c5ck
mediafire.com ?xrmsyf5bc65chi3
mediafire.com ?c3bq188cnd21wnd
mediafire.com ?op47cngaahmh5f4

Tập 2:
mediafire.com ?vu49gidurgx8on3
mediafire.com ?9cny7nqxzp41xer
mediafire.com ?a215ffdt3jc8f0g
mediafire.com ?rddjj1d8b98l0if
mediafire.com ?9sv1370rxyz0iba

Tập 3:
mediafire.com ?5nc47sisx7a0qcp
mediafire.com ?1edi2yr3k4ds4d7
mediafire.com ?svmg7yuc09yav9l
mediafire.com ?vjbej9he89bad3j
mediafire.com ?kcin5jh1ylv6h6s

Tập 4:
mediafire.com ?r4sct3igswe7hte
mediafire.com ?8taa1yh0xitdrck
mediafire.com ?6lr36xeys8b6i9o
mediafire.com ?9hb16vgx5yoebgm
mediafire.com ?4umnea50iqvc64l

Tập 5:
mediafire.com ?15ttxxiy02t3jvv
mediafire.com ?56zotzgh2xcxcdr
mediafire.com ?dmux3t2v7ew2zqa
mediafire.com ?s6dnmfzia55t688
mediafire.com ?wx0jl0wtxnkbt96

Tập 6:
mediafire.com ?790mk8y6zc9kghb
mediafire.com ?vy3vqcvpsq31c7i
mediafire.com ?9xas2ahxt337h8k
mediafire.com ?preqpx5al5xciub
mediafire.com ?iavq30g8wbbttpy

Tập 7:
mediafire.com ?w62c3k1qdfbm1by
mediafire.com ?9ie657zj48p37kd
mediafire.com ?jhex7jjxrhsv90v
mediafire.com ?5qbmhhpywsn7cdf
mediafire.com ?259rrsedsc4e4ss

Tập 8:
mediafire.com ?wv7xwky88dy0cvc
mediafire.com ?3xo1fyi2giz9sek
mediafire.com ?gvrusm9gvemv3pa
mediafire.com ?ja98cefj955gb8l
mediafire.com ?jupzaq1610n01vs

Tập 9:
mediafire.com ?38psg65txpldigb
mediafire.com ?8gw57crjyrfy2u5
mediafire.com ?khzqqe8uf3iydw4
mediafire.com ?r3z5um75tx595uv
mediafire.com ?ndwu7pynqnr4dr3

Tập 10:
mediafire.com ?4j5541xr9zvxbob
mediafire.com ?ddv88jrqv8o5zzl
mediafire.com ?kkcdxez6ipx1d95
mediafire.com ?o6fut7dxndwtjz9
mediafire.com ?l1xlvp5irbq0pmq

Tập 11:
mediafire.com ?k7mu9n3a18u5194
mediafire.com ?2by2oe14a056m97
mediafire.com ?n9w27gha279md9d
mediafire.com ?7ibsqh15mbzs1nu
mediafire.com ?r2wwb1voo19g652

Tập 12:
mediafire.com ?4ze28075sywesie
mediafire.com ?j5uv9004bfhb05f
mediafire.com ?f92b4tq8satqk39
mediafire.com ?bmis6jl0za96r8m
mediafire.com ?1ss6n1yhyrzcvs2

Tập 13:
mediafire.com ?3lv26z5vl66vol6
mediafire.com ?lm1hc07f9e6cc43
mediafire.com ?hkvyad5eshotixw
mediafire.com ?d4xnpf9875eku4a
mediafire.com ?kwj2709tvau6aw7

Tập 14:
mediafire.com ?vt6lbypqtapdmcc
mediafire.com ?37qm0ajrvohxrle
mediafire.com ?cbcfjej65j6bg97
mediafire.com ?io2u2et4e5gs3jk
mediafire.com ?cyaiu8hcmfm0588

Tập 15:
mediafire.com ?6fxgo57rf695e4j
mediafire.com ?4g5c03hp52m7p18
mediafire.com ?7d1a15ui8g8sj01
mediafire.com ?p2i4lljj0dlhjgm
mediafire.com ?qk76sfi3zahi0ue

Tập 16 - End:
mediafire.com ?qpu4smnr9a1vntj
mediafire.com ?q632e5irlcyh1nl
mediafire.com ?643x3gfahlr6xmf
mediafire.com ?nqeb3wg1kdafuw8
mediafire.com ?wqm99153b8wcoyx


Được sửa bởi Admin ngày Thu Jun 02, 2011 3:57 pm; sửa lần 1.
avatar
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 54
Join date : 31/05/2011
Age : 22
Đến từ : Nhà của Ji yeon

http://ilove9a3.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Dream High

Bài gửi by tiff_kut3_baby_96 on Sun Jun 05, 2011 8:11 am

taecyeon dz we Embarassed ju a taec nkut cheers
avatar
tiff_kut3_baby_96
Rìu Vàng
Rìu Vàng

Tổng số bài gửi : 262
Join date : 01/06/2011
Age : 22
Đến từ : gIa dInk cassiOpia

Về Đầu Trang Go down

Re: Dream High

Bài gửi by truong_hanhyunra on Mon Jun 13, 2011 3:27 pm

tuong la phim thi ra co moi link
avatar
truong_hanhyunra
Rìu Vàng
Rìu Vàng

Tổng số bài gửi : 220
Join date : 11/06/2011
Age : 22
Đến từ : trên trời

http://cassfansclub.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Dream High

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết